top of page
Advocaat gespecialiseerd in echtscheidingen en erfrecht

ADVOCAAT IN ECHTSCHEIDINGEN EN ERFRECHT IN BRUGGE

ECHTSCHEIDINGEN

HET ADVOCATENKANTOOR DUFAIT IS BIJZONDER GESPECIALISEERD IN ECHTSCHEIDINGEN, EN ALLE DAARBIJHORENDE PROBLEMEN.

Wordt u geconfronteerd met echtelijke moeilijkheden dan kunnen wij u bijstaan. Van bij aanvang van de problemen, doorheen de procedure kunnen wij u adviseren en ondersteunen. We helpen/adviseren u bij de te maken beslissingen. (Elk te nemen beslissing zal uiteindelijk zijn gevolg kennen in de latere eventuele procedure. Samen met de klant wordt bij aanvang een strategie uitgewerkt, dit rekening houdende met de concrete situatie).

TERLOOPS DE ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE (ECHTSCHEIDING DOOR ONHERSTELBARE ONTWRICHTING - EOO) KUNT U GECONFRONTEERD WORDEN MET TAL VAN PROBLEMEN:

  • hebt u recht op een persoonlijk onderhoudsgeld.

  • Wordt u geconfronteerd met een vordering tot het betalen van een persoonlijk onderhoudsgeld. Hoe kunt u zich hiertegen verdedigen. Speelt hierbij de fout in hoofde van de onderhoudsgerechtigde nog een rol.

  • Zijn er kinderen? Welke verblijfsregeling is van toepassing. Welke regeling inzake de onderhoudsbijdrage van elk van de ouders is van toepassing. Hoe zit het met de buitengewone kosten.

  • Hoe moeten de goederen verdeeld worden.

  • Welk huwelijksvermogensstelsel is van toepassing (wettelijks stelsel, zuivere scheiding van goederen, specifiek huwelijkscontract).

  • Wat met de eigen ingebrachte goederen, geërfde goederen, enz...

Vaak is een echtscheiding ook in onderling overleg te regelen (echtscheiding in onderlinge toestemming). Ook hierbij wordt u bijstand verleend. Samen met de klant wordt de nodige regelingsakten opgemaakt (overeenkomst wederzijdse rechten in de huwelijksgemeenschap, onverdeeldheden, familiaalrechterlijke overeenkomst).

Belangrijke tip: en waar het notariaat bijzonder weinig of geen aandacht aan hecht bij het opstellen van een akte EOT: voorzie in de regelingsakte uitdrukkelijk de specifieke omstandigheden waardoor de overeengekomen regeling in de toekomst alsnog kan worden gewijzigd. (Dit wordt zeer vaak vergeten: waardoor b.v. regelingen inzake onderhoudsgelden voor de kinderen na de echtscheiding EOT bijzonder moeilijk wijzigbaar zijn. De wet voorziet immers enkel een wijziging van de overeengekomen regeling indien zich nieuwe omstandigheden voordoen buiten de wil van de partijen om die hun toestand of die van de kinderen ingrijpend wijzigen... Bent u een te laag onderhoudsgeld voor de kinderen overeengekomen, dan zult u dit in de toekomst meedragen (bij een eventuele herziening zal de rechter steeds vertrekken vanuit dit te laag ingeschat basisonderhoudsgeld)... Bijstand van een ervaren advocaat is dus ook hier aangewezen.

Bent u niet gehuwd, en wordt u geconfronteerd met een breuk, bent u wettelijk samenwonend, ook dan kunnen wij u bijstand verlenen.

EEN ADVOCAAT IN ECHTSCHEIDINGEN EN ERFRECHT IN BRUGGE?

bottom of page