top of page

ADVOCAAT IN ERFRECHT EN FAMILIERECHT IN BRUGGE

ERFRECHT

HET ADVOCATENKANTOOR DUFAIT IS GESPECIALISEERD IN ERFRECHT

Erfrecht is volgens de wet gewoon een manier om eigenaar te worden, dit zegt artikel 711 van het burgerlijk wetboek die ook nog de schenking, het testament en het contract (bv. koop-verkoop) vernoemt als bronnen van eigendomsverwerving.

NA 52 JAAR ADVOCATENPRAKTIJK HEB IK HET ERFRECHT NOG NOOIT ERVAREN ALS EEN CORRECTE VEREFFENING EN VERDELING DOCH STEEDS ALS EEN BRON VAN PROBLEMEN VEROORZAAKT DOOR BEDROG EN VERSCHALKING:

  • wanneer een medegerechtigde broer of zus de ouders helpt met bankzaken, doch bij de dood van de laatste is er niets meer over en die broer of zus weigert de bankstukken te vertonen, terwijl de bank beweert dat ze na tien jaar niets meer van bewijzen hebben...

  • de ouders wijzigen hun huwelijkscontract zodat de volle eigendom van al wat de ouders samen hebben gespaard tijden het huwelijk (ook het huis) toekomt aan de langstlevende. (Dit wordt de huwgemeenschap genoemd) en die langstlevende verkoopt de woning zonder dat de kinderen moeten meetekenen, en bij de dood van de langstlevende de koopsom volledig verdwenen is en niemand van de broers en zussen weet van iets, zelfs niet diegene die normaal het grootste deel kreeg bij testament...

  • er waren waardepapieren, die na de dood van de laatste ouder, nog niet op eindvervaldag waren gekomen, doch niemand van de kinderen weet van iets, ook niet de zoon of dochter die volmacht had op de bank...

  • de langstlevende hertrouwt met scheiding van goederen, en bij zijn dood is er niets aan te treffen van al zijn eigen goederen die hij bezat voor zijn tweede huwelijk...

  • de ouders zijn echtgescheiden, de vader bekomt een belangrijk kapitaal, gaat samenwonen met een levenspartner, en bij overlijden van vader is er niets terug te vinden van dit eigen kapitaal en weet niemand van iets, ook niet de levenspartner, die niet eens moet tussenkomen in de vereffening en verdeling van de nalatenschap....

Indien de begunstigde een mede-erfgenaam is, moet hij alle giften (rechtstreekse en onrechtstreekse) inbrengen vermeerderd met de intresten vanaf het overlijden. Erfrecht is immers niet wat er overschiet, waar wat er had moeten overschieten, na correcte toepassing van alle wetteksten, dit wordt de fictieve massa genoemd in artikel 922 van het burgerlijk wetboek.

  • de nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarden wanneer met het passief heeft laten aandikken, terwijl men het actief heeft weggemaakt...

  • eventuele zegels moeten er worden gelegd in het sterfhuis

  • de bank wordt desnoods mede gedagvaard voor de rechtbank om bewijsstukken af te dwingen

  • op basis van stukken, die chronologisch worden gerangschikt, wordt een reconstructie gemaakt waar het geld naar toe is, en moet de begunstigde worden ontmaskerd

In al die zaken is de hulp van een advocaat-specialist broodnodig, en zo snel mogelijk na het eerste overlijden, al ware het maar om volgende handelingen dringend te stellen:

WILT U MEER INFORMATIE OVER HET VERZAMELEN VAN BEWIJSSTUKKEN IN HET KADER VAN ERFRECHT?

bottom of page